Старинни европейски танци

Франция

Менует
Танц от  16–17 в., в умерено темпо и триделен размер и е основен придворен танц от средата на 17 в. до средата на 18 в. Първоначално е бил селски танц, но по-късно менуетът се превръща в образец на френския придворен балет. Приема се, че първият, който е танцувал менует, е крал Людовик XIV. Характерни черти на менуета са церемониалните поклони, тържествените придвижвания напред, встрани и назад, изящните стъпки и лекото прихлъзване. От Франция менуетът се разпространява из цяла Европа.

Гавот
Изящен и жизнерадостен френски танц от XVI-XVIII в., изпълняван в умерено темпо. През XVII в. бил хороводен, а през XVIII в. започнал да се изпълнява по двойки с различни фигури. За популярността на гавота допринесъл Жан-Батист Люли. Гавотът се среща в сюитите на Купрен, Пахелбел и особено на Бах.

Буре
В края на 16 век става популярен във френските благороднически дворове. През 17 и 18 век благородническата и народната форма претърпяват различно развитие. Танцът намира широко приложение —  pas de Bourr?e става основна стъпка в балета, Люли го въвежда в операта.

 

Испания

Болеро
Испански национален танц. Задължителен е акомпаниментът с кастанети или, ако мелодията на танца се пее, на китара.

Сарабанда
Старинен испански бавен танц в размер 3/4 или 3/2, с удължено второ време.  Има сведения, че като част от испанския фолклор танцът се е изпълнявал при погребения и други тъжни събития.

Алеманда
През втората половина на 18 век с името алеманда се обозначават танцови пиеси в триделен размер 3/4 или 3/2, които наред с лендлера по-късно лягат в основата на модерния за времето си танц валс.

 

Италия

Тарантелата
За пръв път е спомената като „терапевтичен“ танц през 17 век. По-късно тарантелата се превръща от „лечебно“ танцуване в танц символизиращ любов и страст.

 

Чехия

Полка
Танц от чешки произход, в бързо темпо и двуделен размер. Възниква около 1830 г. Полката обикновено започва на силен такт и за нейния ритъм е особено характерна отривистостта.

 

Великобритания

Жига
Английски танц, разпространен през 16 в. Първоначално тактът на танца е в размер 4/4, а по-късно – в  6/8.

 

Полша

Мазурка
Въпреки че по произход е народен танц, през 18 в. мазурката става градски и придворен танц. Особено типични са ударите на токче в токче и рязкото движение със стъпалата (т.н. ключ) в края на всяка фигура.

Полонеза
Произходът на танца обикновено се отнася към епохата, когато Хенри Валоа се качва на полския трон. Полските придворни дами образували процесия, се превръща в традиция и с нея се откривали всички държавни церемонии, а самото шествие прераства в танц.