Стандартни танци

Стандартните танци са пет : Виенски Валс, Валс, Танго, Фокстрот и Куикстеп.

Стандартните танци имат различен произход, ритъм, темпо и естетика, а общото за всички тях е, че те се танцуват от двама души (мъж и жена) в т. нар. “Затворен хват”. Този хват създава удобство за жената да следва воденето на мъжа и придава на танцовата двойка красива осанка. Затворения хват в Стандартните танци произлиза от времето, когато мъжете са носели саби и шпаги по време на танците. За да се запази баланс и симетрия, мъжът е предлагал лявата си ръка за хват с дясната ръка на жената. В следствие от социалния произход на танците се е оформила конвенцията, че мъжът води, а жената следва, като мъжът е отговорен за хореографията и направленията на движение на танците.

Виенски Валс

В състезателната програма този танц е включен като трети.

Този танц е бил изпълняван на музика с три времена (удара) в един такт. Първият запис на танц в размер ? е от 1559 година и е на фолклорен танц в областта Прованс във Франция, танцуван на музика наречена Волта (“въртене”).

През 1754 година в Германия се появява танца Валсен (бърз Валс), който в превод означава “въртя се”. Този танц става много популярен във Виена. През 1812 година под името “Германски Валс” танцът се разпространява в Англия, където предизвиква голяма сензация. През XIX век танцът се стабилизира и добива по-нататъшна популярност с музиката на Йосиф и Йохан Щраус. Съвременният Виенски Валс се танцува на темпо 180 удара в минута и е с ограничен набор от фигури. Характера на движението във Виенски Валс е суингов (махало). Рисунъкът на движението е по една непрекъсната крива покрай стените на залата, чийто радиус зависи от размера и формата й, премесено с епизодично влизане в центъра, стационарно танцуване и излизане от него.

АНГЛИЙСКИ (БАВЕН) ВАЛС – музикален размер 3/4, темпо 28 – 30 такта в минута. Изпълнен за първи път през 1918 година. Произхожда от американския „бостон”. Включен в програмата на спортните танци през 1924, стандартизиран на 05 февруари 1929 година.

ТАНГО – музикален размер 4/4, темпо умерено бързо 30 – 32 такта в минута. Произход – Аржентина. През 1907 година в Париж се провежда първият официален конкурс по танго. От 1911 до 1913 година завладява цяла Европа, стандартизира се през 1920 – 1921 година, а през 1929 година е установена крайната форма на тангото.

Световен ден на тангото – 11 декември

На Денят на тангото – 11 декември, са родени и две от най-известните личности в историята на тангото – през 1890 г. е роден певецът Карлос Гардел, а през 1899 г. – цигуларят Хулио де Каро, който е един от големите иноватори в историята на танго музиката.

ФОКСТРОТ (СЛОУФОКС) – музикален размер 4/4, темпо умерено – 29 – 30 такта в минута. Произход – Америка, създаден от Хари Фокс през 1910 година. Един от най популярните танци.

КУИКСТЕП – музикален размер 4/4, темпо бързо – 50 – 52 такта в минута. Американски танц, появил се в Европа в началото на 20-те години. До 1927 година, се наричал куиктайм фокстрот, но в последствие се решило да се нарича куикстеп. От 1930 година е стандартизиран в сегашния му вид.